نوع نگاه کردن به فکرها

سلام 

من معتقد شده ام! نوع نگاه  به افکار می تونه متفاوت باشه مثلا امروز کلی افکار خند دار داشتم کلی هم بهشون خندیدم بعد چندتا فکر مزاحم هم داشتم توی یکیشون که بعضی از وقت ها میاد طرفم تمام صحنه اتفاق به صورت واقعی میاد جلوی چشمم! باورش عجیبه همین فکر می تونست من رو ساعت ها نگران و مضطرب کنه اما همین که این صحنه برام تداعی شد بهش گفتم خیلی جالب ساختیش رفتم تخمه رو میز برداشتم بهش گفتم خوب بود دست درد نکنه ادامه بده سرگرمم کن دیگه ای فکره تموم شد!

بعضی از موقعه ها پیش آمده وقتی وسواس فکری داشتم نگرانی و اضطرابم رو به نزدیکام می گفتم بعضی ها تعجب می کردن که همچین چیزی، باعث نگرانیم میشه حتی چندبارم بهم می خندیدند ظاهرا نوع نگاه به افکار برای آدم های مختلف متفاوت و در ضمن بعضی از افکار را ما می توانیم برای خودمان نگران کننده ببینیم و هی مضطرب بشیم در حالی که می تونیم به طور خنده داری هم بهش نگاه کنیم و به راحتی به سمت در خروج هدایتشان کنیم!

من توی بعضی از جلسات خانوادگی  وقتی این فکرها میاد چون وسواس فکری تماما در خلاف جهت روند معمولی هست افکار رو تو جمع می گم همه هم می خندند همین طوری با خنده دیگرون ازش به راحتی می گذرم.

یک بار دیگه می گم وسواس فکری هیچ خطری نداره و فقط ذهن از افکارش احساس ترس می کنه

/ 0 نظر / 52 بازدید