دوست داشتن ظاهر مناسب

سلام

امروز بعد از چند روز کارهای سخت به خودم رسیدم در طول روز هرچقدر خودم را نگاه می کردم لذت می بردم حس بهتری هم توی نگاه دیگرون احساس می کردم! برای من پیش آمده وقتی حسابی درگیر افکار مختلف و اضطراب و در نهایت در وسواس فکری هستم همین که خودم را رو توی آینه می بینم از خودم لذت می برم و باچند تعریف و تمجید از خودم! حسابی از خودم حس خوبی پیدا می کنم و ضعف ها و افکارم تغییر جهت می دهد سعی کنید به تمیز و مرتب بودن خودتان و محیط زندگی تان اهمیت بدهید خیلی می تواند توی روحیه اتان تاثیر بگذارد البته توی زندگی خوابگاهی خیلی سخته اتاقتون رو تمیز نگه دارید مخصوصا اگر هم اتاقیتان به اندازه سه نفر کثیف کاری کند! البته برای انتخاب تمیزترین اتاق خوابگاه در هفته خوابگاه دل سیری با هم اتاق رو تمیز کردیم و از گلدون های زیاد و زیبای رو آوردیم توی اتاقمون حسابی روحیه خوبی داشتم در انتها هم از بین 100 اتاق اتاق ما اتاق برتر معرفی شد و  به ما جایزه دادن لبخند

تمیزی و محیط پاک روی روان آدم مخصوصا کسانی که: اضطراب، وسواس فکری و افسردگی دارند موثر است و حس خوبی نسبت به خودتون پیدا می کنید

خیلی دوست دارم اتاقمون مثل اون روز باشه!............

/ 1 نظر / 38 بازدید
الهام

اتاق خابگاه. ما اتاقمون سه نفره ست و اگه بخوان کثیف ترین اتاق رو انتخاب کنن، اتاق ما حتما انتخاب میشه.