درک شدن سخت یک اضطرابی

سلام

چند مدته دوست دارم  مطلبی رو که حسابی لمس کردم درموردش حرف بزنم امیدوارم بتونم مطلب رو خوب ادا کنم اونم مسئله درک شدن است امروز بعد از چندمین تجربه به بیان اضطراب هایی که افراد اضطرابی دارند به یکی از دوستان ، باز هم با عکس العملی مبنی بر عدم درک دریافت کردم! اون شخص نظرش این بود این افراد نباید به این مسائل  فکرکنند نباید درموردش حرف بزنن چون تلقین میشه .  اما باز با این وجود کاملا موافقم با بیان کردن مشکل تا قسمتی از فکرش آدم راحت میشه ولی به سختی می شود کسی را پیدا کرد که آن را خوب درک کند

مادرم راست می گفت، یک سری که مشکلم را براش گفتم گفت از این حرف ها ناراحت میشه اما بهم گفت بدون تنها خودت باید از پس مشکلاتت بربیای و توقع نداشته باشی دیگرون بتونند کاری برای شما انجام دهند 

من یه بار به یکی از نزدیکام  گفتم که وسواس فکری دارم اون خیلی برام ناراحت شد اما بلافاصله گفت حس آسیب رسوندن به دیگران رو داری یا نه؟! خیلی تعجب کردم دیدم درک شدن سخته! اما چند مدت حسابی برام ناراحت بود ، که اصلا این مدلشو دوست نداشتم و بیشتر عکس العمل چندنفر دیگه ای از نزدیکامو که خوب به حرف هام گوش می دادند بعد راحت از آن می گذشتن رو ترجیح می دادم

من فکر می کنم در مورد اضطراب ها و افکارتون باید باافراد شبیه خودتان حرف بزنید اینطوری خیلی بیشتر بدلتان می چسبد! چون همدیگر رو درک می کنید می بینید تنها نیستید

البته حرفم اینه تمام کسانی دیگه هم که باهاشون توی این زمینه حرف می زنید باوجودی که خوب شما رو درک نمی کنند اما سعی می کنند بهتان راه حل بدهند. سعی کنید بابت اینکه خیلی خوب درکتان نکرده اند ازشان ناراحت نباشید و به این توجه کنید که برای کمک به شما تلاش می کنند به همین علت این عزیزانتون رو ببخشید آنها هم تقصیری ندارند

درک شدن خیلی مهمه، همه دوست دارند تایید شوند همه دوست دارند فهمیده شوند اما در انتها این خود شما هستید که می توانید به خودتان کمک کنید و بدونید خدا انسان را توانا به انجام هرکاری  ساخته و ظرفیت انسان را بینهایت گذاشته انسان اشرف مخلوقات هست و توانا و مقتدر هست شما باید همیشه به توانایی هایتان ایمان داشته باشید

نباید نسبت به توانایی هایتان در هر زمینه ای شک بکنید، ما می توانیم! 

الان که متنم رو می خونم خیلی سخت حرف هامو نوشتم امیدوارم حرف دلمو رسونده باشم بعضی از اوقات تلاش می کنید اما شاید به او چیزی که توقعش رو داشتید نرسید اما باز ارزش تلاش کردنشو داره

/ 1 نظر / 45 بازدید
فاطی

منم بیشتر حس های روکه تو داشتی تجربه کردم با خوندن مطالبت یه کم روحیهام خوب شد ممممممممممممممممممممممممنون دوست عزیز