سلام

ایا شما تا الان دقت کرده اید در طبیعت همه چیز در هر حالتی باشد دوباره به حال تعادل می رسد؟ زمانی که بادی شدیدی می وزد درخت هم در ان باد خم می شود و دوباره به حالت تعادل می رسد وقتی اب روان به صخره ها در رودخانه برخورد می کنند باز هم به جریان خودش ادامه می دهد اما در این جریان هیچ مقاومتی نمی کند و به صورت طبیعی با ان برخورد می کند و باز هم به جریان خودش ادامه می دهد. 

خوب چند تا نکته اینکه وسواس فکری در هر مرحله ای هم که باشد فروکش می کند و بعد از مدتی وسواستان کاهش می یابد و اساسا اضطراب در هر حالتی باشد باز هم به حالت اول برمی گردد شاید این افکار به ذهن مرتبا بیاید که وسواس ماندگاری کامل دارد که اینطور نیست و دوباره همه چیز به حالت تعادل می رسد این هم برای بدن کاملا طبیعی است اگر قلبتان تند تند می زند سرتان گیج است یا احساس تنگی نفس داشته باشید این حالت را باز  بدن به حالت طبیعی برمی گرداند کلا بدن یک سیستم باهوش است که در مواقع اضطراب با قلب و نفس تلاشش را می کند تا همه چیز را به حالت اول بر گرداند شاید بعضی ها فکر کنند که این مراحل به حالت عادی برنخواهند گشت و در این بین فکر می کند دچار بدترین حالت ها می شود و حتی اگر قلبشان به علت اضطراب و ترس زیاد تر بتپد فرد زود برود قرص قلب مصرف کند تا ارامش کند( یعنی اینکه ما از کارکرد قلب و بدن بیشتر اگاه هستیم و باید همیشه قلب و بدنتان یک روند طبیعی و یکنواختی داشته باشد!آخ)

جالب است که بدونید تا حالا کسی توی وسواس فکری  نمرده است و وسواس فکری دوباره ارام می شود.

پس من از همه می خواهم که به بدنتان در این مواقع اعتماد کنید او می خواهد همه چیز را به حالت تعادل بر گرداند حالا می دونید  اگر در مراحل وسواس فکری از انها بترسید چه اتفاقی می افتد؟ هیچ اتفاقی نمی افتد بلکه مدت زمان ان را طولانی تر می کنید همین. باز هم این سیستم هوشمند(بدن) همه چیز را به خانه اول برمی گرداند

شما با ترس از آن حس های بدنی اتان در واقع پایتان را روی پدال گاز می گذارید اما باز هم بدنتان شما را به ارامش می رساند قلب یک ماهیچه بسیار قوی است که برای این کارها تنظیم شده است حالا شما از کار ان می ترسید؟ او کارش این است و شما نباید در کارش دخالت کنید فقط باید به کارش ایمان داشته باشید اون می دونه چیکار می کند پس بیاید به بدنتان این دفعه اگر دوباره دچاره وسواس فکری شدید ایمان داشته باشید که اتفاقی برایش نمی افتد 

حرف من این است با بدنتان و اساسا با خودتان مهربان باشید و زیاد به خودتان سخت نگیرید این دوره ای است که آرام می شود