سلام

خوب شاید وقتی اضطراب  و  ترس داشته باشید تمام آینده برایتان تاریک و مبهم شود شاید توی نظر همه داشتن شغل خوب، درآمد عالی، ازدواج کردن، داشتن خانه، داشتن فرزند، داشتن یه ماشین خوب بسیار با اهمیت باشد که اگر به همه ی این ها نرسد  ترس از آینده را بسیار زیاد کند ولی واقعا این ها معنی زندگی هستند این ها مفهوم زندگی هستند اگر خدا همه ی این ها را به شما بدهد باز هم آیا راضی می شوید؟ یا باز هم ترس از چیزهای دیگر به سمت شما می آید ترس ترس دلهره دلهره. واقعا دید ما خیلی مادی شده داریم خیلی از چیزها رو فراموش می کنیم ظاهرا دیگر انسان با ارزش نیست بلکه ارزشش با این چیزها رنگ می گیرد

تلاش انسان به نظرم با ارزش ترین چیزی است که خدا به انسان داده است آن هم در هر شرایطی 

به این فکر کنید زمانی که یادبگیرید چگونه از وسواس از اضطراب رها  شوید آیا به چیز باارزشی می رسید؟ یعنی هدیه ای که به نظرم خدا در آن برای بعضی از افراد قرار داده است آن هم قدرت درونی که بعد از این شکست ها به آدم دست می دهد رشد و پیشرفت است

می خوام بگم وسواس فکری بد که نیست بلکه خیلی هم با ارزش است چون اگر در این تجربه یاد بگیرید که با خودتان بهتر باشید با خودتان مهربان تر باشید برای خودتان بیشتر تلاش کنید آن موقعه می بینید شما در این تجربه قوی تر شده اید

وسواس فکری باعث عدم شجاعت یا ناتوانی شما نیست تنها این افکاری است که شما می توانید با ان افکار خودتان را متقاعد کنید و یا برعکس از قدرت درونی اتان نهایت استفاده را ببرید

لطفا از حرف های دیگران که در حال متقاعد کردن شما هستند چشم بپوشید و بدانید قدرت درونی که خدا به افراد داده است می تواند تمام ترس ها را کنار بگذارد و از تمام توانای هایش نهایت استفاده را بکند