سلام

این پست سوم در مورد ازدواج است. مخاطب این مطلب برای افرادی که می خواهند در مورد ازدواج با فردی که وسواس فکری دارد و همچنین برای فردی که وسواس فکری دارد جای سوال و نگرانی باشد است.

فرد دارای وسواس فکری:

ازدواج بهترین نقطه ی اتکا برای بلند شدن در زندگی و شروع دوباره یک زندگی جدید است. همسر بهترین حامی این افراد در زندگی شده است فردی که دچار وسواس فکری بوده بعد از معالجه و آرامش یافتن از وسواس  به خانمش لقب فرشته زندگی اش داده است

اینجا است که باید به این همسرها لقب بهترین زن های زندگی داد

موردی  بوده که زنی از بیرون آمدن از خانه ترس شدید داشته ( آگرو فوبیا) که همسرش خیلی ناراحت بوده است اما تلاشش رو برای  همسرش انجام داده است و او را را به نقطه ای رساند که دوباره روی پاهای خودش ایستاد.

اینجاست که  یک زوج به یکدلی و یکرنگی شدن کامل باهم رسیده اند و باهم رنگ آرامش دیده اند و وفای کامل رو از یکدیگر  می بینند.

اما توصیه به تمام دوستان اینکه باهمسرتان مسائلتان را بیان کنید خیلی از افکار و ترس ها همین که بیان شود و از ان حرف زده شود به آرامش می رسند. بهترین دوست شما همسرتان خواهد شد.

همسر افراد

اولا این را به شما  بگم همسری را انتخاب کرده اید و یا می کنید که در زمانی که همسرتان برای مدتی وسواس دارند  نیاز به پشتیبانی دارند. افراد در این دسته کاملا افرادی مهربان و خواهان آرامش افراد در کنارشان هستند. افرادی هستند که اگر محبت مناسبی دریافت کنند برای آرامش و رفاه شما نهایت فداکاری را خواهند کرد و تمام سعی اشان رضایت و رفاه شما می شود و اینکه دوره وسواس فکری برای یک مدتی شدت می گیرد که اگر محیط مناسب و با محبت و درک باشد این دوره خیلی زود می گذرد و بازگشت ان راحت نخواهد بود

من این را در مورد هایی دیده ام که یک همسر آنقدر باعث ارامش فرد شده است که مدت زمان بسیار کمی به آرامش کاملی رسیده است و قرص هایش را به علت این عامل محبت و آرامش خیلی زودتر کنار گذاشته است و همین که در کنار شما هست احساس رضایت کامل دارد و جاهایی می شود گفت به وابستگی به همسرشان پیدا می کنند که نمونه اش کم پیدا می شود

در این زندگی می توان نهایت عشق و علاقه رو بین افراد دید و افرادی که برای ارامش یکدیگر تلاش های قابل توجه ای رو انجام داده اند. واقعا به قدرت عشق و علاقه باید ایمان اورد.