سلام

هرکسی سطح متفاوتی از اضطراب دارد و فکرهایی می توانند باعث رنجش و عذاب افراد مضطرب شودیکی از این افکار عذاب آور نگرانی از آسیب زدن به خود و دیگران است. من قبلا با یه سری سوالات که توش ازم می پرسید آیا احساس خودکشی و یا آسیب زدن به خود  را کرده اید؟داشتم اون وقت فکر می کردم که چرا من باید این فکرها رو تنها داشته باشم. درحقیقت افرادی که از اضطراب رنج می برند با یکسری از این فکرها روبرو می شوند و البته هیچ قصد و نیت خاصی هم برای آن ندارند بلکه این افکار ساخته و پرداخته ذهن افراد است. در این مواقع فرد بیشتر از این فکرها احساس رنج و عذاب دارد که چرا همچین فکری برای او پیش آمده است

زمان روبرو شدن با  افکار آسیب رساندن به خود و دیگران تنها فرد دچار اضطراب می شود چون هیچ قصدی برای آن ندارد و فرد تنها برای این فکر خود را بیشتر می خورد. یه مورد معمول که برای والدین با وسواس فکری اتفاق می افتد( توی اینترنت و آنهم با جستجو خارجی پیدا می شود) این است که به فرزندانشان اسیب برسانند و این فکر باعث ناراحتی بسیار آنها می شود

خوب این افکار عذاب آور خاص حالت ماندگاری زیادی می توانند پیدا کنند اگر ما به آنها عکس العمل زیادی نشان دهیم. من می خواهم همه را مطمئن کنم که این افکار هیچ جای نگرانی ندارند چون ساخته و پرداخته تصورات ذهنی افراد هستند.

دیشب همچین فکری برام اومد که یه اتفاق ناگوار برام می خواد اتفاق بیافتد بلافاصله با فکره همکاری می کردم و حسابی بزرگش می کردم و داشتم اون تصور رو خودم هدایتش می کردم در این بین کوچکترین حسی برام پیش نمی اومد. زمانی که ذهن شما به صورت خودکار می تواند برای شما تصورات ذهنی درست کند شما هم می توانید خودتان این تصورات ذهنی را هدایت و بسط دهید آیا می دانید یه بازیگر و کارگردان معرف مثل ودی آلن چطوریی از این تصورات استفاده می کند و فیلم های جذاب و اثرگذار را درست می کند. ذهن دنیای پیچیده ای دارد نوع نگاه و استفاده ما از آن تصورات ذهنی متفاوت است می توانید این تصورات ذهنی را بسیار جدی بگیرید و از آن مضطرب و ناراحت شوید و یا به آن افکار تنها به عنوان یک تصویر ذهنی ببینید و عکس العمل زیادی هم به آن نشان ندهید