سلام

می خوام بگم ترس آدم رو فلج می کنه توی انتخاباشم همیشه به کمترین چیزها راضی میشه یه طورایی کیفیت زندگی رو میاره پایین و فرد تنها دوست داره زندگی ساده ای بکنه خیلی سخته آدم سست دیده بشه هم توی نظر خودش و هم توی نظر دیگرون......

اون شجاعته که اینجا خواستنی میشه شاید وسواس فکری با ترس های که داره فرد رو از شجاعتش خلع سلاح میکنه چقدر سخته آدم ضعف خودش رو بدونه و فقط فکر کنه  نمی تونه بهش غلبه کنه

این فکرها، این ترس ها آدم رو توی نظر خودش شکست خورده نشون میده اینکه نمی تونه شجاعت بیشتری رو خیلی جاهایی که دوست داره از خودش نشون بده این تنها مخصوص وسواس فکری ها نیست این رو توی برخورد و رفتار همه ی آدم ها میشه دید.

شجاعت خیلی دوست داشتنیه شجاعت باعث میشه آدم از لاک ضعف هاش و ناتواناییاش در بیاره یه حس خوبی به آدم دست بده این شجاعت توی هرچیزی باشه همه بهش غبطه می خورن

می خوام بگم چه وسواس فکری داشته باشی و چه نداشته باشی ما این توانایی رو داریم که بزرگترین و شجاعانه ترین کارها رو انجام بدیم. هیچ چیزی این قدرت رو از ما نگرفته نه وسواس فکری و نه افکار ترس و....