سلام

آیا میشه وسوس فکری و اضطراب رو قبول کرد؟ خوب همه اضطراب دارند وسواس فکری ها بیشتر. وقتی دچار وسواس فکری میشدم از خدام بود که دیگه از شر وسواس فکری خلاص شم اما به این نتیجه رسیدم که گفتن اینکه بگوییم دوست ندارم اضطراب داشته باشم مثل این است که به خودم بگم دوست ندارم گرسنه بشم آیا شدنیه؟ خیرزبان

حالا میشه باهاش کنار اومد ( این سواله قبلا ناراحتم می کرد چون دوست نداشتم دیگه تجربه اش کنم) اما بهتون می گم به راحتی میشه باهاش کنار اومد راحت قبولش کرد 

وقتی درگیر وسواس فکری میشدم همه اش فکر می کردم دارم کنترلم رو از دست می دم اما الان که قبولش کرده ام دیگه دچار این حس ها نمی شوم و می دونم با کاهش اضطراب این ترس ها از بین می رود 

شما وقتی میزان پذیرش اضطراب تان بالا می رود دیگر حس ترستان نسبت به آن کم می شود و راحت تر از آن می گذرید هرچقدر پذیرفتنتان نسبت به وسواس فکری بیشتر می شود درگیری و کشمکش ذهنی کمتری نسبت به آن پیدا می کنید و یه فشار زیادی از روی تان برداشته می شود و عکس العملتان دیگر دلسردی و نا امیدی نیست.