سلام

یادآوری خاطرات در مواقعی که در حال درگیر اضطراب هستم پشتیبان خیلی خوب و به موقعی است توی این مواقع تمام حواسم رو این خاطرات می زارم و حسابی از یادآوریش لذت می برم حتی بعضی از وقت ها که فکرهای مزاحم میاد طرفم یه دفعه یک خاطره جالب خنده دار میاد جلو باعث خنده و شادیم میشه چقدر یادآوری خاطرات خوب ، خوبه وقتی بدونی کسی تو رو دوست داره خیلی خوبه وقتی می دونی مورد تایید دیگرونی خوبه 

من از همه می خوام سعی کنید توی مواقع ناخشایند که تنها ذهنتان برای شما می سازد یه خاطره خوب رو برای خودتان زنده کنید من امروز یاد بچه خواهرم افتادم حسابی باعث دلگرمیم شد به داشتنش خوشحال شدم خداحفظش کنه.

یادآوری عشق و خاطرات زیبا آدم رو از حال خودش دگرگون می کنه بهش یه معنی دیگه می ده حتی وقت هایی که حکمت خدا رو می بینم و عظمتش رو توی یه چیزایی می بینم حسابی بدنم مور مور میشه بغضم می گیره ولی عجب آرومم می کنه همه چیز آروم و قشنگ و عالیه بشرطی که ما بهشون فکرکنیم یادآوریشون کنیم، بهشون عشق بورزیم