سلام

خیلی خوب هست ذهنتان را از افعال ، فکرها و خبرهای خوب پر کنید توی مواقعی که اضطراب میاید شما با فکرهای مثبتی که دارید می توانید آرامشتان را بیشتر کنید همین که در این مواقع فکرهای مثبت ظاهر می شوند چهره ی غیرواقعی افکار اضطراب نمایان تر می شوند سعی کنید خوبی ها موجود رو ببینید و کلا تبدیل شوید به انسانی که همه چیزهای مثبت را به سمت خود جذب می کنید من در زیر فعل های مثبت زیر رو براتون می گم امیدوارم شما هم خودتون این ها را ادامه دهید:

ما آدم هایی دوست داشتنی هستیم

ما آدم های باهوشی هستیم

وسواس فکری یک دوره ای دارد بعد از یک دوره فروکش می کند

ما دوست داریم کسی رو ناراحت نکنیم

آرامش دست یافتنی هست

کنترل همه چیز دست ما هست

اضطراب برای همیشه ادامه پیدا نمی کند و آرام می شود

ما در سلامتی کامل هستیم

........................(این خیلی ادامه داره)