با سلامی مجدد

داشتم عکس های گذشته دوستام و عزیزامو نگاه می کردم دیدم من همه رو دوست دارم دیدم همه ی ایرانی ها رو دوست دارم دیدم دوست ندام کسی اضطراب داشته باشه دیدم دوست دارم همه زیبایی های دنیا رو تجربه کنند دیدم من عاشق همه چیزها هستم همه دنیا زیباست البته باید چشم ها رو شست تا دنیا رو زیبا دید