سلام 

موارد مختلفی از وسواس فکری توی سایت گفته شده اما این مورد با اهمیت هنوز گفته نشد تا اینکه امروز دوباره با فشارش روبرو شدم اونم ترس از حضور تو جمع. من امروز که دختر امم با نامزدش و خانواده اش امده بودن خونمون موقع رسیدن واقعا برام اومدن جلو و باهاشون حرف زدن سخت بود اما باز با این وجود رفتم تو جمع با حرف های تکرار شروع کردم تا حدودی فشار ای که از حضورشون احساس می کردم کم شد تا اینکه هم اعتماد به نفسم بالاتر رفت هم حرف هام باهاشون جذاب تر شد من فکر می کنم این مواقع هم برای مهمانها سخت باشه توی این جمع ها باشن و هم برای میزبان. عصرشم رفتم کلاس آیین نامه رانندگی اونجا هم باز از توی جمع بودن حس خوبی نداشتم اما با شوخی هایی که تو کلاس بود حس های بهتری پیدا کردم خودمم سعی می کنم حتما توی جریان کلاس حضور داشته باشم و حتما حرف بزنم سوال کنم تا اینجوری اعتماد بنفسم رو بالاتر ببرم درضمن فکر کنم برای خود استادم باعث بالا رفتن روحیه اش بشه(البته استاد خیلی مهم نیست!)

دو نکته مهم توی حضور توی جمع

1- به نظرم خیلی از مواقع حس خوبی آدم نداشته باشه اما باید حتما حضور پیدا کنه اینجوری آدم نسبت به خودش حس بهتری پیدا می کنه

2- توی یه جمع هایی مانند کلاس حتما ذهنتون متوجه کلاس باشه فکر کنید سوال کنید

3- توی جمع دوستانه کمتر سوال بشه(شاید موقعی که وسواس فکری دارید کنار دوستاتون برای اینکه متوجه نشند از احوالاتتون مرتب سوال کنید که اینطوری خوب نیست) بیشتر مطالب دوستانه مطرح کنید اینطوری آدم احساس بهتری پیدا می کنه واقعا آگر شوخی نباشه آدم می پوکه خیلی برای همه اهمیت داره اینطوری باعث میشه همه اون شخص دوست داشته باشن منم سعیم همینه