این حس یکی از بدترین حسییه که آدم توی موقعه وسواس فکری داره اونم اینه که دیگرون از قیافه و سکوت آدم تشخیص بدن این طرف مشکل داره یا این فکر که دیگرون زجرای آدمو ندارن و خیلی راحتن همین ابتدا اینو بگم و خیال همه وسواس فکری ها رو راحت کنم 

هیشکی تشخیص نمیده ما وسواس فکری داریم

من اینو با تجربه 7 سالم می گم این خودش مایه آرامش آخه می دونید همه اونقدر ذهنشون مشغوله که اهمیت نمی دن کی با هر ظاهری چه مشکلی داره اتفاقا موقعی که توی سکوتیم خونسردترین افراد هستیم یکی از دوستام توی خوابگاه همیشه منو مظهر آرامش می دید اما از ترسام خبری نداشت

درضمن وسواس فکریتونو به هر کسی نگید آخه نباید الکی روی خودتون انگ بچسبونید بدونید همه مشکل دارن حتی اگر واقعا از ترساتون هم کلافه شده باشید بدونید اون موقعه ترس باهاتونه چند ساعت بعدش که به آرامش می رسید شایدپشیمون بشید یکی از هم اتاقیام که همیشه باهم توی همه جا بودیم حتی یک کلمه هم بهش نمی گفتم چون خیلی حرفا رو  با پیازداغ زیاد برای دیگرون می گفت براشم خیلی اون طرف مهم نبود

باید با اونایی که بهتون خیلی خیلی نزدیکن یا  مشکل مشابه دارن یا بعضا به دکترتون بگید همین.