فکرهای ناراحت کننده می تونه روحیه افراد را تحت تاثیر خودش قرار دهد، کلا عامل پیشرفت هر فردی بیش از هر چیزی به خود فرد بستگی دارد، حال اگر ذهن مرتبا دیدی منفی نسبت به همه چیز داشته باشد و همه سیاهها را ببیند و توانایی فرد را زیر سوال ببرد و او را نسبت به خودش ناراحت کند اینجا است که افراد از خودشان سوال می کنند چرا این حالت برای او پیش می آید، من کاری به این سوال ندارم!

در زمانی که اضطرابتان افزایش می یابد و دچار وحشت زیاد می شوید و یا بعضا وسواس فکری و یا عملی تان افزایش می یابد و شاید به پنیک ختم شود در این مواقع شاید دقت کرده باشید حرف زدن در مورد نگرانی با کسی و یا شنیدن حرف مثبت فردی می تواند شما را بسیار آرام کند.

جملات مثبت بسیار موثر و آرامش بخش هستند و در مواقع مختلف که شاید حتی احساس می کنید از همه چیز خسته و ناراحت هستید می توانید از جملات مثبت استفاده کنید در ادامه 100 جمله مثبت برای شرایط مختلف را برای شما آورده ام.

زمانی که احساس می کنید تنها و غمگین هستید

1-من محبت کسانی که الان در اینجا حضور ندارند را احساس می کنم.
2-من در تنهاییم احساس راحتی می کنم.
3-من هدیه بزرگی برای این دنیا هستم و نیازی به حس ترحم و ناراحتی ندارم.
4-من به خودم علاقه دارم و خودم را تایید می کنم.

زمانی که احساس وحشت می کنید ( مخصوصا زمانی که امنیتتان در خطر نیست)

5- من روی تنفسم و امنیتم متمرکز هستم.
6- با پیروی از ادراک و قلبم من در امنیت و سلامت هستم.
7- من در هر زمانی بهترین تصمیم را می گیرم.
8- من از قدرت درونی ام استفاده می کنم.
9- من به خودم اعتماد دارم.

زمانی که احساس ضعف و بی ارزشی به شما دست می دهد

10- من یک فرد منحصربفرد در این دنیا هستم.
11- وجود من به دنیا روشنی و امید می دهد.
12- من مهم هستم و آن چیزی را که به دنیا ارائه می دهم هم مهم است.
13- شاید من تنها یک نفر در 7 میلیارد انسان باشم اما باز یک نفر هستم و در این دنیا مهم هستم.

زمانی که شما مضطرب هستید و یا می ترسید

14- من به هوش و ادراک درونیم اعتماد دارم.
15- آرامش را تنفس می کنم و بی قراریم را به بیرون می دهم.
16- این شرایط من را رشد می دهد.
17- چیزهای شگفت انگیز بسیار زیادی در این دنیا وجود داره.

زمانی که عصبانی هستید

18- من خودم را برای همه اشتباهاتی که انجام داده ام می بخشم.
19- من به عصبانیتم اجازه می دهم از من عبور کند.
20- اگر عصبانیت من باعث ناراحتی کسی شد مسئولیت آن را قبول می کنم.
21-  جای عصبانیت را با درک درست و مهربانی عوض می کنم.
22- از کسانی که عصبانیت من روی آنها اثر گذاشت معذرت می خواهم.

زمانی که امیدی ندارید و احساس می کنید به آخر خط رسیده اید

23- من شاید نتونم چیز خوبی در این شرایط را درک کنم اما این شرایط وجود دارد.
24- من امید و شجاعت بیشتری از درونم را بدست می آورم.
25- نگاه امیدوارانه تری به این شرایط را پیدا خواهم کرد.
26- من برای عبور از این شرایط از کمک و راهنمایی دیگران استفاده می کنم.
27-  تسلیم شدن را قبول نمی کنم چون همه راه های ممکن را امتحان نکرده ام.

زمانی که شما در مورد یک تصمیمتان مردد هستید

28- می دانم که فهم و هوش من، در انتخاب مناسب به من کمک می کند.
29- به خودم برای بهترین انتخاب اعتماد دارم.
30- من همه نظرات را با مهربانی گوش می دهم اما تصمیم آخر را خودم می گیرم.
31- من به این درگیری درونیم گوش می دهم تا اینکه به آرامش در آن برسم.
32- حتی اگر خانواده ام درست من را درک نکنند به آنها عشق می ورزم.
33- من به خانواده ام هم به صورت شفاهی و هم به صورت نوشتاری علاقه ام را نشان می دهم.
34- یک علت خوبی وجود دارد که من به این خانواده بدون نقص تعلق دارم.
35- من خانواده ام را به عنوان هدیه ای می دانم.
36- من با سختی هایی که در خانواده روبرو هستم فردی خوب و مهربان هستم.

زمانی که شما در میان دوستانتان هستید

37- من دوستانی را انتخاب می کنم که من را تائید می کنند و به من علاقه دارند.
38- با افرادی دوست می شوم که با من برخورد مناسب داشته باشند.
39- من برای دوستانم زمان می گذارم تا به آنها نشان بدهم که به آنها اهمیت می دهم.
40- دوستان من در مورد من نه قضاوتی می کنند و نه بر کارهایی که در زندگی خودم انجام می دهم اثر می گذارند.
41- من به دوستم احترام می گذارم حتی اگر با هم مخالف باشیم و یا زندگی های متفاوتی داشته باشیم.

زمانی که در کنار افراد غریبه هستید

42- من زیبا و باهوش هستم و به همین دلیل، دیگران به من نگاه می کنند.
43- من احساس راحتی دارم چون همیشه می توانم این شرایط را پشت سر بگذارم.
44- من هیچوقت نمی دانم که با چه افراد منحصربفردی در آینده ملافات خواهم کرد.
45- با همکاری و همراهی با افراد غریبه یاد خواهم گرفت که من دقیقا از چه چیزهایی خوشم می یاید و یا بدم می آید.

برای ادامه جملات مثبت به انجمن اختلالات اضطرابی به آدرس زیر بیایید:

WWW.RelaxZone.IR