سلام

خوب فکر می کنم خیلی وقت است که همه دوستان به دنبال انجمنی تخصصی در مورد وسواس فکری، وسواس عملی، افسردگی و دوقطبی هستند. انجمنی که دقیقا به پرسشهای افراد جواب دهد و راه حلهای مختلف، توسط دوستان پیشنهاد شود. انجمنی که به موارد همچون :

مشکلات خواب، افکار ناخواسته، حملات وسواس فکری و عملی،اضطراب فراگیر، ترس از بیرون آمدن از خانه، فوبیا، ترس از سلامتی، ترس از جمع و اجتماع و خیلی از نگرانی های مختلف مرتبط با اضطراب

اشاره شود و تبدیل به مکانی شود که دوستان جمع های خاص و حامی یکدیگر را پیدا کنند. انشاالله تا هفته آینده انجمنی متفاوت راه اندازی می شود.