سلام

یکی از ترس ها در مورد رابطه ها می باشد 

ترس از اینکه در برخورد های اجتماعی نادیده گرفته شوید یا ترس از اینکه در رابطه ها عامل جدایی خود فرد باشد و حتی در موقع حرف زدن با افراد مختلف پیش بینی های مختلفی از نظر و دیدگاه آنها داشته باشد یکی از نوع ترسهای مختلف است که بعضی از افراد را ناراحت می کند.

فکر می کنم اکثر افراد با داشتن اختلال اضطرابی و وسواس فکری یکی از مهمترین ترسهایشان مسئله خانوده باشد: از تشکیل خانواده از آینده همچین خانواده ای و همچنین از اینکه آیا فرزندان خانواده دچار این نوع اختلال  شوند باعث ناراحتی فرد می شود.

خوب سوال مهمی که وجود دارد این است که آیا این افراد می توانند ازدواج کنند؟ آیا می توانند فرزند داشته باشند؟ آیا واقعا این حق را دارند؟

خوب مسئله ی وراثت می تواند عامل تاثیر گذار باشد اما مهمترین عاملی که در منابع مختلف مرتبا به آن اشاره می شود عامل های محیطی است عوامل مختلفی همچون شرایط زمان بارداری، برخورد های خانوادگی و .... جز مهمترین موارد برای تحریک این نوع اختلال برشمرده می شود.

مسائل مختلفی در این زمینه وجود دارد که با آوردن هرکدام از این عوامل ذهن فعال در ابتدا شاید آن را قبول کند اما مرتبا برای آن شک و دو دلی ایجاد می کند پس در اینجا نظرم را می گویم

ازدواج حق شما است

فرزند داشتن حق شما

احترام و همکاری هم حق همسرتان است

دوست داشتن را کسی از شما نگرفته است

عاشق شدن را کسی از شما دریغ نکرده است

البته شاید زمانی که این نوع افکار شما را ناراحت می کند دوست داشته باشید ببینید که دیگران هم همچین تجربه ای دارند

خوب در این قسمت از تمامی دوستان و کسانی که این پست را می خوانند خواهشی دارم. بهترین کمک این است که به کسی که در این مورد دچار ناراحتی و اضطراب است نظرتان را بگویید تا بتوانید باعث آرامش خیلی از افراد شوید و نظرتان را در این مورد بیان کنید 

پس لطفا در مورد ازدواج این دفعه شما بگویید:

ترس هایتان در مورد ازدواج و همسرتان چیست؟

آیا باید ازدواج کرد؟

آیا شما دوست دارید فرزند داشته باشید؟

آیا حق فرزند داشتن را دارید؟

آیا شما ازدواج کرده اید؟

آیا در خانواده تان اعضای دیگر هم با اختلالات اضطرابی درگیر هستند؟

آیا خانواده ای وجود دارد که تنها یک فرد دچار اختلالات اضطرابی باشد؟

 و موارد دیگر در مورد ازدواج.  در اینجا هرچند تا پست که می بینید در مورد این مسئله نیاز دارید حرف بزنید

پس لطفا در این زمینه نظرتان را بگویید