سلام

در اینجا  مسائل مختلف وسواس فکری را بحث کردیم اما به نظرم تکرار بعضی از موارد اهمیت دارد که باید سعی کنیم همیشه یادمان باشد

زمانی که وسواس فکری و اضطراب به سمتتان می آید و افکار شما راخسته می کند باید برای رهایی بیشتر خود از فشارهای آن از موارد زیر استفاده کنیم:

1- قرص اعصاب همیشه به عنوان یک گزینه است و استفاده از آن الزامی نیست

می دونیم تمام شرایطی که با آن روبرو می شویم ثابت نیست و با یک استراحت و خواب تغییر می کند.

2- نوشیدن آب در طول روز و زمانهایی که فشار اضطراب و حتی با وسواس فکری روبرو می شویم  خیلی مهم و تاثیر گذار است.

3- افکار اضطراب زمانی که برای ما ایجاد می شوند همیشه متکلمل الوحده هستند و فقط ما به آنها گوش می دهیم.

مرتبا برای ما افکاری با مضمون این درست می شود 

" اگر این اتفاق بیافتد؟"

بهتر است سوالش را بی جواب نگذاریم و از جوابهایی همچون

خوب که چی؟- حالا می خواد چی بشه؟- کی  اهمیت می ده؟

استفاده کنیم.

4- باهاش نجنگیم هرچقدر باهاش بیشتر درگیر بشیم بیشتر شعله ورتر می شود و باید بدانیم اینها تنها فکر و حس هستند و هیچ آسیبی نمی رسانند.

5- خودمان را درگیر فعالیت های مختلف کنیم کتاب بخوانیم حتی کارهای خانه را انجام دهیم( خیلی جالبه اضطراب باعث بشه مردها توی خانه به خانم هایشان کمک کنند یا حتی خانم ها برای همسرانشان لباسهای بافتنی ببافند واقعا اضطراب و وسواس فکری می تواند باعث فعالیت و کار کردن بیشتر شود البته اگر نخواهید گوشه ای بنشینید و خودتان را با آن سرگرم کنید).

زندگی باارزش است و باید برای آن تلاش کنید و باید اعتماد داشته باشید که این شرایطی که در آن هستید ثابت نیست و شما قسمت های مختلف دیگر زندگی هم تجربه می کنید. امید داشته باشید و هیچ وقت تسلیم نشوید.