سلام

مدتی دوست داشتم در مورد وسواس روی مسائل دینی اطلاعاتی داشته باشم. البته یه توصیه به همه ی دوستان اینکه وقتی چهره ی جدیدی از وسواس فکری را مشاهده می کنید شاید به خودتان بگویید خدا رو شکر که حداقل این مورد را ندارم! که باز هم حرف من این است همگی این موارد فکر است و چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. من خودم زیاد شناختی در مورد وسواس فکری و مسائل اعتقادی نداشتم و چیزی خاصی هم در ایران آنطور ندیده ام اما همیشه می خواستم در این مورد  بیشتر بدونم حالا در ادامه به پست یک فرد کاتولیک می پردازم که نگاهم رو به این مسئله باز کرد و دوست داشتم شما را هم با این مسئله آشنا کنم. این هم چهره ی جدید وسواس فکری و مسائل اعتقادی( ظاهرا وسواس فکری هرکسی را به طریقی درگیر خودش کرده است!)

من یک کاتولیکم آنهم از زمان دنیا آمدنم. در تمام عمرم به حضرت عیسی اعتقاد داشته ام. به خدا اعتقاد دارم و اینکه او حضرت عیسی را از مرگ به دنیا آورد و اینکه او نجات دهنده من است اعتقاد راسخ دارم. هیچ وقت کلیسا در مورد عشره ( یک دهم چیزی مانند خمس در دین اسلام) دادن به کلیسا، آموزشی به من نداده است. هیچوقت. توی سایتی می خواندم که ندادن عشره باعث گناه می شود و مثل این می ماند که از خدا سرقت کرده ام! از این مطلب خیلی مضطرب شده ام چون من عاشق خدام هستم. او بهترین دوست من و همه چیز زندگیم است. 4 ماه است که عشره را یاد گرفته ام و آرامش را از من گرفته است. توی سایت دیگه ای می خواندم که می گفت نباید عشره را داد. حالا چطوری می تونم زندگی کنم وقتی بدونم دارم از خدام دزدی می کنم؟ که با خوندم سایت دومی برایم کاملا عوض شد. اما الان کلی تردید دارم. من باید عشره بدهم؟ اما من به عنوان یک کاتولیک هیچوقت اینکار را نکرده ام! هیچ کسی در خانواده ام در مورد عشره چیزی نمی داند. زمانهای زیادی بود که از این فکرها خواب درستی نداشتم. گریه کردم و از خدام می خواستم به من نشانه ای نشان دهد که آیا من باید عشره بدهم یا نه که انجیل را باز کردم که در آن آمده بود:

دستور جدیدی به شما می دهم: باید به همدیگر عشق بورزید همانطور که من به شما علاقه دارم

بعد از این نشانه برای چند ماه آرامش زیادی داشتم. اما بعد از چندماه دوباره مضطرب شدم آن هم با فکر عشره و دزدیدن که دوباره خواب رو ازم گرفت.

دوباره از خدا  نشانه ی دیگری خواستم که باز در انجیل به این مورد برخوردم:

هرکدام از شما باید آن چیزی که از نظر قلبی راضی هستید را ببخشید، آن هم نه بی علاقه و تحت اجبار، و خدا بخشنده خوشحال و راضی را دوست دارد.

الان کاملا گیج شده ام. اما تا الان کلیسا از ما عشره را نخواسته و تنها گفته آن چیزی را که علاقه دارید را ببخشید. که با اکراه انجام می شه. کسی می تونه به من توضیح بده که باید دقیقا چیکار کنم؟ چرا ما کاتولیک ها عشره نمی دهیم و این مسئله من را اذیت می کند. اما دوست ندارم عشره را با اجبار بدهم اینکار به نظرم خوب نیست. من الان کاملا گیج شده ام. خدایا خواهش می کنم کمکم کن....

 

خوب این هم یک چهره ی دیگر از وسواس فکریخیال باطل البته چیزی که توی ذهنم همیشه از خدا هست این است که

خدا دوست نداره بنده هاش احساس گناه و شرمندگی کنند.