سلام

بعضی از دوستان در مورد ارتباط وسواس فکری و دوقطبی بودن نگرانی های مختلفی داشتند بنابراین در این پست می خواهم در مورد دوقطبی بودن و ارتباط آن با وسواس فکری بپردازم

دوقطبی (Biploar)

در لغت نامه از دوقطبی تعریف شده است: اختلالی ذهنی که باعث تغییر شخصیت فرد بین دو حالت هیجان شدید(Mania) و افسردگی عمیق ( depression) در واقعه فرد دارای دو قطب می باشد که هر وقت به یکی از این دوقطب وارد شود دچار عکس العمل های آن می شود و از حالت نرمال خارج می شود. حال هر کدام از این حالتها

هیجان شدید:

در این حالت فرد پر از انرژی می باشد و برای انجام هر کاری هیچ ترس و نگرانی ندارد و دارای بالاترین سطح اعتماد به نفس است در این حالت فرد عکس العملهای زیر را نشان می دهد:

1- هیجان شدید

2-اعتماد به نفس بالا

3- تصمیم گیری ضعیف

4- تند حرف زدن

5- هجوم افکار زیاد

6- عصبانی شدن

7-افزایش فعالیت های بدنی

8- انجام کارهای پرخطر از جمله رابطه جنسی، مصرف الکل و مواد مخدر

9- بالاترین قوه ی جنسی و سرد مزاجی شدید بعد از تجربه کردن آن

10- بی نیازی از خوابیدن

افسردگی عمیق:

در این حالت فرد وارد دنیای بسیار تاریک و بدون امید می شود که تحمل آن برای افراد دیگر غیرقابل قبول است و نشانه های این قطب عبارتند از :

1- غم عمیق

2-بی امیدی 

3-اضطراب 

4- احساس گناه

5- خستگی

و .....

خوب حالا سوالی که پیش می آید این است که آیا این حالات را تنها افراد با اختلال دوقطبی با آن روبرو هستند و یا خیر؟

همه ی انسانها این دو حالات را تجربه می کنند اما درجه و شدت آن فرق می کند در شکل زیر نمودار تغییرات شخصیتی دیده می شود. 

در نمودار شخصیتی افراد بالاترین حد به هیجان شدید است در این حالت بالاترین ایده ها و افکار را دارد و به انجام هر کاری توانا است

در مقابل پایین ترین حد آن افسردگی شدید قرار دارد و مقدار وسط آن شخصیت نرمال افراد قرار دارد 

به طور کلی همگی در این نمودار در حال حرکت هستند و اگر فرد تنها در یک خط ثابت حرکت کند زندگی به نهایت یکنواختی را تجربه می کند. همانطوری که دیده می شود حالت های خفیف تر هیجان و افسردگی هم وجود دارد. در اینجا شاید نگرانی که دوستان وسواس فکری از آن نگران هستند این است که در مواقعی که هر کدام از این دوقطب را تجربه می کنند آیا دچار اختلال دوقطبی هستند؟ و آیا این حالت طبیعی است؟

اولا همه، این دو حالت را تجربه می کنند اما برای افراد دو قطبی این بالاترین حد می باشد.

شاید مواردی را که بالا اشاره شد از نظر نشانه های وسواس فکری دارای مشابه ات باشد اما دو مورد را من در اینجا بیان می کنم تا خیال همه را راحت کنم و برای تشخیص کامل آن می توانید به دکتر متخصص مراجعه کنید:

کمبود خواب

نداشتن خواب مناسب برای دو فرد با اختلال وسواس فکری و دو قطبی به صورت زیر است:

دو قطبی: نداشتن احساس خواب به علت هیجان و انرژی بسیار بالای فرد است که شخص نیازی به استراحت نمی بیند و انرژی بیش از حد فرد او را برای خوابیدن بی نیاز می کند.

وسواس فکری: کمبود خواب نتیجه نگرانی و اضطراب فرد می باشد، شخص با اختلال اضطرابی شاید خواب راحتی نداشته باشد آن هم به علت وسواسی است که روی نگرانی ها و افکار اضطراب داشته باشد.

عصبی و حساس بودن بالا

دو قطبی : این نشانه هم در مواقع هیجان شدید از فرد بروز می کند چون شخص پر از انرژی است و راه مناسبی هم برای آزاد کردن آن ندارد، افکار بسیار زیادی هم به ذهن این افراد می رسد و کمتر می توانند تمرکز کنند که نتیجه ی آن پرخاشگری بالا می شود

وسواس فکری : فرد با اضطراب هم مستعد به عصبی شدن می باشد چون نگرانی و اضطراب بالایی را تجربه می کندو به همین علت در حالت عصبی و تحریک شدن هستند، این دسته از افراد هم تمرکز کمی دارند چون با نگرانی های و اضطراب های زیادی روبرو هستند

 

خوب امیدوارم خیال دوستان راحت شده باشد البته باید اشاره کنم دو قطبی هم قابل درمان است.