سلام

شاید تا الان شده که در زندگی مشکل خاصی برایتان پیش آمده باشد و شما از نظر ذهنی مرتبا به خودتان بگویید که اگر این مشکل حل شود شما دوباره به روال عادی زندگیتان برمی گردید و شاید کوچکترین مسئله شما را مستاصل کند در این مواقع شما شاید خودتان را از جنبه های دیگر زندگی محروم کنید و تمام ذهنتان به  آن مسئله خاص متمرکز شود و تنها منتظر نتیجه آن شوید

شاید به نظرتان حل شدن آن مسئله برای شما نتیجه ی ادامه زندگی باشد و همه چیز در آن ختم شده باشد

از تمام دوستان می خواهم خودتان را از همه چیز محروم نکنید شما باید در زندگی تفریح و سرزندگی را داشته باشید. خیلی از افراد از نظر روحیه شاید راضی نباشند اما داشتن انگیزه و تحرک در زندگی باعث ایجاد حس رضایت می شود.

همانطوری که اشاره کردم همه چیز در زندگی دست شماست شما نباید خودتان را در برابر مشکلات ناتوان ببینید شاید به نظرتان وسواس فکری یک مشکل بزرگی باشد شاید از اینکه کوچکترین چیزها ذهن شما را درگیر کند و باعث وحشت شما شود ناراحت شوید اما اینها همه در ذهن شما هستند و هیچ آسیبی به شما نمی رسانند

اضطراب و وسواس فکری و غرق شدن در افکار همچون نشستن در ساحل و آمدن آب بر روی شما تصور کنید که همیشه گی نیست و شما در امنیت هستید.