سلام

برای آرام کردن وسواس فکری و آرام کردن افکار اضطرابتان بهترین سیستم برای آن تنها تلقین می باشد

یعنی چی؟

به طور مثال شما الان دچار وسواس فکری شده اید و دوست دارید مرتبا راه بروید و به آن فکر کنید و در انتها از این شرایط و افکار دچار ناراحتی و نا امیدی می شوید

دقیقا می دونید که این حالات طبیعی نیستند و می توانید بین این افکار تمایز ایجاد کنید اما وقتی درگیر آن می شوید خیلی از مسائل را نادیده می گیرید و حسابی درگیر آن می شوید

در زمان شروع وسواس فکری تنها چیزی که می تواند آن را آرام کند یادآوری و تلقین این است که همه چیز طبیعی است و جایی برای نگرانی نیست با وجودی که همچنان ذهنتان به آن بدبین است

در این مواقع تکرار و تلقین افکار مثبت در مورد این که این شرایط تمام می شود افکار پراکنده تان را آرام و متمرکز می کند و از آن هیجان و بی قراریتان کم می کند

حالا به نظرتان این تلقین توسط خودتان چقدر می تواند آرامتان کند؟

می تونم بگم کم است 

ولی مطمئنا اگر کسی اینکار را برای شما بکند اثرش برای شما بیشتر می شود و آرامش شما را بیشتر می کند وقتی کسی پیش شما باشد و مرتبا به شما تلقین کند خیلی آرامتان می کند. اساس کار اصلی سیستم یادآوری است که این شرایط هر چیزی که باشد می گذرد و در این نقطه نمی ماند

 تکرار مسائل و افکارتان می تواند دیگران را خسته کندلبخند البته دقیقا افراد دیگر این حساسیت و حالات شما را درست درک نمی کنند اما با آرام کردن یکسری از افکارتان می تواند شما را راحت تر کنند.

پذیرش و  اعتماد به نفستان با کاهش و توقف حمله وسواس فکری بالا می رود و کمتر نسبت به آن ترس برتان می دارد 

وسواس فکری با همه ی سختی که در آن شاید وجود داشته باشد اما هیچ تراژدی بزرگی نیست

اضطراب قسمتی از زندگی افراد است که باعث تحرک و پیشرفت افراد می شود و همه ی افراد با آن درگیر هستند که شما باید داشتن آن را قبول کنید نه اینکه با آن به خشم و ترس برسید