سلام

می خواهم در مورد یک حس تکراری در هنگام وسواس فکری حرف بزنم

وقتی شما در حال تجربه حمله وسواس فکری هستید احساس می کنید که دارید

کنترلتان را از دست می دهید. ( به نظرتان می رسد که دارید دیوانه می شوید!)

این حس در آن هنگام عادی است چون بدنتان حسابی تحریک می شود و شما فکر می کنید دارید کنترلتان را از دست می دهید تا الان کسی با تجربه وسواس فکری کنترلش را از دست نداده است کلا حمله وسواس فکری یک حمله ی وحشت است که در آن هنگام آدرنالین در خونتان افزایش می یابد و شما فکر می کنید که همه چیز دارد از کنترل شما خارج می شود

همانطور که گفته ام وسواس فکری در مدت زمان کمی شما را در بر می گیرد و بعد دوباره از شما می گذرد و این حس برای شما هم تمام می شود 

در مواقع وسواس فکری شما می توانید هر عکس العملی را از خودتان نشان دهید کسی بهت زده سرجایش قرار می گیرد و شاید با کوچکترین مشکلی عصبانی شود 

در آن زمان شما دچار وحشت زیادی می شوید اما همه چیز در اطرافتان آرام است و جایی هم برای نگرانی نیست

متاسفانه شناخت مناسبی از نگرانی و وحشت و وسواس فکری وجود ندارد فردکه دچار وحشت شده فکر می کند که باید به بیمارستان برود و تحت معالجه قرار بگیرد و یا باید آن زمان به قرص روی بیاورد

 شما در وسواس فکری دچار حمله ی وحشت می شوید و هیچ ایراد و تقصیری ندارید و نباید خودتان را مقصر بدانید که باعث ایجاد این حالت شده اید