سلام

در ابتدا عید را به همه دوستان تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال آرامی داشته باشید و خاطرات خوب بسیاری را در این سال کسب کنید.

بهتر است سال جدید نگاه مثبتی به خیلی از موارد داشته باشیم متاسفانه و شاید هم خوشبختانه سریال طنزی امسال در حال نمایش است که اتفاقی اون هم به علت اینکه بنده امشب باید در خانه خواهرم پست بدم از تلویزیون دیدم که متعجب شدم و باعث شد که بخواهم به طریق غیر معمول، به سختی و از طریق گوشی این پست را ایجاد کنم.

انتقاد از سریالی که شب اول شروع شده شاید منطقی به نظر نرسد و باید گذاشت در ادامه روند آن را مشاهده کرد. اسم سریال بیمار استاندارد است. 

افرادی که وسواس دارند و تکانه های اضطرابی شدیدی را در دوره ای تجربه می کنند دچار حساسیت بیش از حدی به یکسری از موارد خالی از منطق می شوند به عنوان مثال از اینکه تعادل ذهنیشان از دست بدهند دچار ناراحتی می شوند و یا حتی از فکر اینکه دیگران آنها را متفاوت ببینند و القاب نامناسبی به آنها بدهند نگران می شوند.

ظاهرا اساس این سریال افراد با اختلالات اضطرابی می باشد که قرار است سوژه خنده و طنز برای سال جدید باشد.

و شاید به طریق دیگری بشود به آن نگاه کرد و آن هم این باشد که قرار است در مورد این اختلال حرف زده شود و آگاهی مناسبی به افراد جامعه و خانواده این افراد بدهد.

در انتها امیدوارم دستاندرکاران این مجموعه فارغ از هرگونه نیت طنز به این اختلال و تنها در جهت آگاهی جامعه قدم بردارند.

 

یا مقلب القلوب و الابصار


ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم هـــــا

 

یا مدبر اللیل و النهار


ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها


یا محول الحول و الاحوال

 

ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعـــــت

 

حول حالنا الی احسن الحال


حال ما را به بهترین حال دگرگون فرمــــــــــا